سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیره بصیری پارسا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

توسعه روستاها و برخوردار انها از امکانات اولیه مانندمسکن، بهداشت، اموزش، اشتغال، توسعه زیرساختها، افزایش سطح رفاه و کاهش فقر و … طی سالیان طولانی درایران مورد توجه قرارگرفته است دسترسی به این امکانات و رشد و ترقی جامعه روستایی از طریق مدیریت توسعه روستایی امکان پذیر می باشد مدیریت روستایی در واقع فرایند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان ها و نهادهاست که زیربنای توسعه روستایی است و در کشور ما با سابقه ای طولانی ما دارای چالش و عدم انسجام و کارایی می باشد دراین تحقیق با مروری برروند مدیریت توسعه روستایی کشور درسالهای گذشته و اخیر مشارکت روستائیان در اداره روستا از طریق شوراهای روستایی و دهیاری بررسی می شود از اجایی که مدیریت اصلی روستاها از سال ۱۳۷۷ به شورای ا سلامی روستا و دهیاریها سپرده شد بررسی ترکیب شغلی، تحصیلی، سنی و جنسی اعضا ی ان در کل استان همدان و شهرستانهای آن و در نیتجه شناخت بیشتر این دو نهاد به عنوان هدف اصلی تحقیق مدنظر قرار گرفته است.