سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهسا ملکان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
روح انگیز نادری – استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
لیلا پورحسینی – دانش آموخته سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
الهام نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

از آنجا که احداث فضای سبز به روش دیوار سبز یا به عبارت دیگر به صورت عمودی مستلزم بستر کشت سبک می باشد از این رو می توان با جایگزین کردن بستر کشت ارزان و غنی از مواد غذایی و بستری با ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی بالا و همچنین سبک از نظر وزنی، هزینه های احداث فضای سبز را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد. در این تحقیق تاثیر سه نوع بستر کشت (خاک معمول گیاه، خاک معمول%70+ ورمی کمپوست30%، خاک معمول%70+پوست برنج30%) گل مینا چمنی بر روی سازه ی تعبیه شده بر دیوار یک ساختمان، مورد بررسی قرار گرفته است. گیاهان از نظر فاکتورهای (تعداد گل، تعداد برگ، قطر گل، قطر برگ، طول ریشه) و میزان عناصر(نیتروژن، فسفر، پتاسیم محیط کشت) مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بهترین عملکرد در صفات تعداد گل و طول ریشه در بستر خاک معمولی%70+ورمی کمپوست%30 حاصل شد. بنابر اطلاعات موجود، نوع بستر کاشت از نظر حجم و تراکم(وزن) و صرفه اقتصادی یکی از ارکان مهم در دیوارهای سبز می باشد، از این رو در این بررسی مشخص شد بیشترین عملکرد گیاه در بستر خاک معمولی%70+ورمی کمپوست%30 پدید آمد، با توجه به اینکه کیفیت گیاه در دو بستر کشت دیگر هم قابل قبول بود.