سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هدایت الله قرمزی – مدیر پروژه – موسسه عمران نینوا
مسعود سیدمحمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی
عبدالله قرمزی – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

عملکرد ماشین آلات سنگین به میزان قابل ملاحظه ای به شرایط محیطی و نوع پروژه بستگی دارد . در پروژه های گسترده خطی نظیر احداث کانال های بزرگ عواملی همچون وضعیت تراز آب زیر زمینی و خاکهای نا متعارف بر عملکرد ماشین آلات تاثیر می گذارند و باعث می شوند راندمان ماشین آ لات نسبت به پروژ ههای نقطه ای یا شعاعی که کار در منطقه ای محدود انجام می شود، کاهش یابد. احداث کانال انتقال » در این مقاله عوامل موثر بر عملکرد و استهلاک بلدوزر، لودر و بیل مکانیکی در دو پروژه بررسی و ارزیابی شده است . به این « احداث تقاطع غیر همسطح سئول نیایش تهرا ن » و « آب شهید چمران اهواز منظور خرابی و استهلاک دستگاهها و قسمتهایی که برای هر کدام از شرایط آسیب پذیر بوده اند مشخص شده و علاوه بر آن هزینه های متوسط تعمیر و نگهداری ماشین آلات بر آورد شده است. همچنین نتایج بدست آمده با فهرست بهای سازمان مدیریت و بر نامه ریزی و آنالیز مربوطه مقایسه شده است . نتایج بدست آمده نشان م یدهند هزینه های استهلاک و اجرای کار در پروژ ه های خطی و گسترده به میزان قابل ملاحظه ای با پروژ ه های نقطه ای تفاوت دارد در صورتیکه این تفاوت در آنالی زها و فهرست بهای مربوطه در نظر گرفته نشده است.