سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محبوبه جلالی فر – مدرس دانشگاه و دکتری اقتصاد کشاورزی،
رضا صداقت – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

در این کار تحقیقاتی موضوع اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفت . ابتدا وضعیت تولید و صادرات پسته ایران در دهه گذشته مورد مطالعه قرار گرفت . سپس موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و نیز اثرات آن بر صادرات پسته بررسی گردید . در این تحقیق متغییرهای مستقل عبارتند از : تبلیغات پسته صادراتی ، شناخت بازار هدف ، سیستم صادرات مناسب ،حمایتهای تعرفه ای، غیرتعرفه ای و سوبسید صادراتی (نیازمندی فعلی، حذف تدریجی و یا ناگهانی )، مزیت نسبی تولید و متغیر وابسته توسعه صادرات پسته استان کرمان می باشند . از مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی به عنوان روشهای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید . هر یک از متغییرهای مستقل با قواعد و قوانین سازمان تجارت جهانی تطبیق داده شد