سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علیرضا پورسعید – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
حسین مهدیزاده – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

ترویج کشاورزی به عنوان یک نظام آموزش غیررسمی موفقیت خود را مرهون متناسب بودن محتوی و پیامهای خود از نیازهای مخاطبان می باشد که این نیازها از دل یک فرایند نظام دار و هدفمند به نام نیازسنجی آموزشی – ترویجی استخراج می گردد دراین راستا تحقیق حاضر به منظور تعیین و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی گندمکاران آبی استان ایلام با یک روش تلفیقی کمی و کیفی انجام گرفته است بنحوی که در مرحله کمی با استفاده از دو آزمون دانشی و مهارتی سطح دانش و مهارت یک نمونه 192 نفری از زارعان 16 روستای استان در خصوص مراحل تولید گندم آبی سنجیده شد و سپس برمبنای مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب اقدام به تعیین نیازها گردید. درمرحله کیفی نیز با استفاده از تکنیک گروه متمرکز و طی یک بحث گروهی در بین کشاورزان ایوان ، دره شهر هلیلان مهران دهلران آبدانان و با حضور یک متخصص زراعت و یک متخصص ترویج نیازها تعیین گردید. نتایج مرحله کمی نشان داد که در 28 مرحله از مراحل کاشت گندم آبی دانش فنی گندمکاران و در 22 مرحله مهارت فنی آنان از نصف کمتر بوده و نیاز به آموزش کاملا محسوس می باشد از مهمترین این مراحل می توان به انتخاب نوع غلظت و مزان مناسب سمپاشی برای بیمارهای گندم میزان انتخاب و نحوه استفاده از ریزمغذیها استفاده از آزمایش توصیه کودی جهت تعیین نوع و میزان کود مورد نیاز تسطیح و ماله کشی و تعیین غلظت مناسب سم برای مبارزه با آفات گندم اشاره کرد نتایج مرحله کیفی نیز نیاز آموزشی گندمکاران به نحوه دیسک زنی رعایت نکات ایمنی درمواقع سمپاشی انتخاب نوع غلظت و زمان مناسب سم پاشی برای بیماریها و آفات گندم رعایت تناوب زراعی، ریزمغذی ها نوع کود، میزان و نحوه استفاده آزمایش توصیه کودی روش ضدعفونی بذر انتخاب رقم مناسب، روش وزمان آبیاری و مبارزه شیمیایی با علفهای هرز نشان میدهد.