سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی , دانشکده ی جغرافیا , دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از کارها و و ظایف حکومت مرکزی بحث مدیریت سیاسی فضا و تقسیمات کشوری است که این وظیفه رادر جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور عهده دار میباشد. در این راستا همواره نیروهایی بر فرآیند مدیریتسیاسی فضا و تقسیمات کشوری در ایران تاثیر گذار بوده اند که از مهمترین این نیروها میتوان به نیروهایسیاسی ، نیروهای سیاسی مذهبی و نیروهای اجتماعی را نام برد که همواره در بحث مدیریت سیاسی فضا وتقسیمات کشوری در ایران دخیل بوده اند و تقاضا ها و فشارهای آنها باعث ارتقای واحدهای سیاسی در مقیاسهای مختلف گردیده است. که از مهمترین نیروهای سیاسی در کشور ایران میتوان به نمایندگان مجلس ازمهمترین نیروهای سیاسی مذهبی به ائمه جمعه ها و از مهمترین نیروهای اجتماعی میتوان به سازمان های فیردولتی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مردم را نام برد که همواره در بحث مدیریت سیاسی فضا و تقسیماتکشوری و به خصوص مدیریت سیاسی فضای شهری اثر گذار بوده اند و باعث تغییرات در سطوح مختلفتقسیمات کشوری و به تبع تغییرات مدیریتی در بحث مدیریت سیاسی فضا بوده اند.