سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد امیرحمزه تفرشی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای، س
میترا کاسه چی – گروه فیزیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

با استفاده از مدل ML و داده های تجربی، موضوع تنگش پلاسما در سیستم پلاسمای کانونی دنا مورد بررسی نیمه نظری قرار گرفته است. روشی نیمه نظری جهت به دست آوردن جریان شاخه نشتی، جریان لایه جریان و نیز فاکتور کاهش جریان، معرفی شده است. نتایج حاصل از به کارگیری روش فوق در مدل ML نیز ارائه گشته اند.