سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن میرجانی ارجنان – دانشجوی دوره دکتری گرایش پیش از تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

استان یزد یکی از مهجور ترین نواحی ایران در خصوص مطالعات باستان شناسی است. فقدان بررسی وکاوشهای باستانی شناختی ر شمند در این منطقه در طی سالیان گذشته نبود کادر مجرب باستان شناس در آن ، باعث شده تا دانسته ها اطلاعات ما درباره اد وار مختلف فرینگی این منطقه بسیار ناچیز یا در حد صفر باشد. این درحالی است که این منطقه با واقع شدن در شاهراه مرکزی ایران نزدیکی به محوطه های باستانی شاخصی از حوزه کاشان فارس شاهرود و کرمان ازمنظرارتباطات جغرافیایی و مشابهت های زیست محیطی ژئومورفولوژی زمین آن ، بسیار قابل مقایسه با این نواحی پیش گفته است. در سال 1831 با شروع تدو ین اطلس باستان شناسی استان یزد ، شهرستان میبد به عنوان او لین منطقه ، به صورت روشمندطی سالهای 1389و1391 دردوفصل مورد بررسی و شناسایی قرارگرفت و البته نتایج ارزشمندی نیز ازآن حاصل شد علت انتخاب این منطقه بواسطه شواهدباستان شناختی ای بود که درکاوشهای محوطه نارین قلعه توسط خانم شیبانی و دکترچگینی بدان ها اشاره شده بود.کشف محوطه های متعدد و غنی ازدوران میان سنگی و نوسنگی واعصارمس وسنگ ومفرغ در محد دها وسیعی از تراس رسی میبد ، می تواند افق های روشنی را برای حل برخی معضلات گاه نگاری و کرونولوژی باستان شناختی فرا راه باستان شناسان قرار دهدکثرت و تنوع موادفرهنگی ازسفالینه های منقوش و ساده پیش ازتاریخی گرفته تا انواع متنوعی از ابزارهای سنگی نشان ازتداوم استقرار انسان ازدوران سنگی اپی پالئوتیک تا به امروز می باشد