سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن زید آبادی نژاد – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
رسول اجل لوئیان – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
جعفر رهنما راد – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
عبدالعظیم عظیمیان – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

تزریق سیمان یکی از روشهای آب بندی در پی سدها می باشد که در آن دوغاب سیمان با اعمال فشار به داخل ناپیوستگیها تزریق شده و موجب آب بندی می شود. برای ارزیابی شرایط درزهها و طراحی پرده تزریق مناسب آن، آزمایش لوژان انجام می شود. به نظر می رسد که بین لوژان و میزان خورند دوغاب در یک شرایط زمین شناسی ارتباط مناسبی وجود داشته باشد که لیکن برخی عوامل جانبی این ارتباط را متأثر میسازد. در این مقاله به بررسی ارتباط بین لوژان و خورند دوغاب که در گمانه های تزریقی حفاری شده در ساختگاه سد چشمه عاشق، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده بین مقادیر خورند دوغاب و لوژان نشان دهنده ارتباط مستقیم بین این دو می باشد.