سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید خرم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد سوادکوه

چکیده:

مقبره های برجی شکل نمایانگر سابقه غنی از نبوغ و خلاقیت هنر و هنرمند ایرانی می باشد از این میان برج شبلی از بناهای مهم اسلامی بوده است. که از نظر تاریخی، حکمی، فرم معماری، سازه و تزیینات مربوطه ریشه در هنر غنی ایران دارد می بایستی مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد. که در ابتدا این تحقیق به برسی پیشینه تاریخی و انواع و مشخصات مصالح اشاره شده، سپس قیاص هایی با بناهایی مشابه چه در نوع مصالح و چه در زمینه تکنیک ها و مشخصات کالبدی و تزیینات و سبک معماری شده است. و اشاراتی به وضعیت اجتماعی زمان ساخت بنا صورت گرفته و از طرفی شرایط خاص برج در دماوند نسبت به سایر بناها نیز آورده شده و در نهایت با بیان مستندات جامع از روش های اجرایی و نیارش در معماری آل بویه، سامانی و سلجوقیان این نتیجه حاصل می گردد که در پی این برسی ها ساختمان اولیه برج شبلی در چه زمانی ساخته و مورد مرمت قرار گرفته، تزیینات به چه شکل به بنا اضافه گردیده و برگرفته از کدام سبک معماری است و در نهایتاً به تحلیل روشهای اجرایی بنا و گونه شناسی مشروح گردیده و شرح جامعی هم از نظر تاریخی و هم معماری برج شبلی و معماری بوم آور آن حاصل می گردد. روش به کار رفته در این تحقیق در غالب بررسی توصیفی، تحلیلی و گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد