سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمدعلی مرادی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
رضا تهرانی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران
مهدی جوانمرد – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

بنیانگذاران نظریه بازار کارا می گویند که با کارا بودن بازار سرمایه، اطلاعات موجود در بازار درقیمتها انعکاس یافته و ابزاری را جهت دستیابی به دو ه دف تعیین قیمت عادلانه برای سهام و تخصیص بهینه سرمایه بوجود می آورد . پس وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد . تحقیق در مورد واکنش بازار به اثرات اطلاعات بر می گردد . در این تحقیق نیز با انتخاب رویدادهایی شامل برگزاری مجامع، گزارشات میاندوره ای، پیش بینی سود و اعلام سود واقعی سالانه و با استفاده از داده های روزانه مربوط به 30 روز اطراف وقوع رویداد در بازه زمانی 82-86 به بررسی نحوه واکنش بازار سهام به این رویدادها و نیز مقایسه آن با الگوی بازار کارا با استفاده از روش مقایسه زوجی می پردازیم . نتایج نشان می دهد که بازار سهام نسبت به این اطلاعات واکنش معناداری نشان می دهد و نیز اینکه رفتار بازار در قبال رویدادهای فوق غیر کاراست.