سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه هنر جوی بارکوسرایی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب ، دانشگاه آزاد بندعباس
افشین ابراهیمی – دکتری بهداشت محیط، دانشیارمرکز تحقیقات محیط زیست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

ورود فلزات سنگین به منابع آبی از طرق مختلف باعث مخاطراتی از قبیل مسمومیت و سرطان زایی برای موجودات زنده می شودهدف از این مطالعه بررسی حضور فلزات سنگینZn ،Pb ،Cu ،Cd در منابع زیر زمینی آب آشامیدنی بندر عباس می باشد.. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی و مقطعی در سالهای 1831 و 1811 طی دو دوره 6 ماهه تعداد 11 حلقه ازچاه در دست بهره برداری شهرستان بندرعباس نمونه برداری به عمل آمد و با معیارهای ملی و بین المللی مقایسه شد. نتایج: میانگین غلظت فلزات سنگین ، روی 0500.2 ، مس 050011 ، سرب 05006 ،کادمیوم صفر میلی گرم بر لیتر و کمتر از حداستاندارد بود. نتیجه گیری: غلظت فلزات سنگین فوق الذکر در منابع آب زیرزمینی شهر بندرعباس بالاتر از حدود استاندارد ملی و بین المللی نبوده و برای مصرف کنندگان خطری در بر نخواهد داشت به دلیل ایجاد آلاینده ها از طرق طبیعی و مصنوعی لزوم برنامه ریزی جهت پایش مستمر وجود این عناصر و سایر فلزات سنگین دیگر منجمله باریوم ،آرسنیک ،سلنیوم وکروم در آبهای زیرزمینی امری ضروری می باشد