سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسما خامه چیان – کاشان،خیابان امیرکبیر
مصطفی آزاد – کاشان،خیابان مفتح

چکیده:

طبیعت ، صنع الهی است ،ساختاری منظم دارد و از منابع الهام گرفتن انسان در صناعتش میباشد،خداوند در قرآن به مشاهده و عبرت گرفتن از طبیعت اشاره کرده است(انعام 99 ،یونس 101 )انسان در اغلب افعال خود و مخصوصا معماری میتواند از طبیعت الگو بگیرد.برای استفاده از طبیعت نیازمند شناخت ویژگیهایی هستیم که نظم را به وجود میآورند،کریستوفر الکساندر با مشاهده و تجربه در طبیعت ویژگی هایی را نظام بخش طبیعت و دلیل زیبایی آن میداند. الکساندر این ویژگی ها را از اصول معماری و شهرسازی در جوامع سنتی و قواعد جاری در نظام طبیعت برگرفته است و در نهایت پانزده ویژگی را مسبب نظام بخش یک اثر و در نتیجه،زیبایی آن میداند،از طرفی معماری سنتی ما دارای ارزشهای نهفته فراوانی است که بسیاری از آنها تا کنون مورد واکاوی قرار نگرفتهاند،حال این سوال پیش میآید که: آیاویژگیهایی که الکساندر از معماری سنتی غرب و طبیعت استخراج کرده،در آثار معماری سنتی ایران چه جایگاهی دارند؟ برای یافتن پاسخ این سوال در نوشتار حاضر که از نوع کاربردی میباشد،با مطالعه کتابخانه ای و استفاده از منابعاینترنتی ویژگی هایی که الکساندر بیان کرده را مورد بررسی قرار گرفتهاند و با شناخت شیوه تحلیل او و بررسی آثار معماری ایرانی با استفاده از مطالعه میدانی ، نقشهها و مدارک موجود و مقایسه تطبیقی نمونههایی از بناهای سنتی با ویژگیهای الکساندر،رابطه بین این آثار و ویژگیها ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در پایان نتیجه حاصل شد که الگوهایی که الکساندر در عصر حاضر از خلال طبیعت و آثار معماری سنتی غربی استخراج کرده،در آثار معماری سنتی ایران مشاهده میشود.