سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آمنه هاشمی – هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومی

چکیده:

امنیت اساسی ترین نیاز یک فرد می باشد که دارای وجوه مختلفی می باشد که برخی از آنها در فضاهای معماری نمود پیدا کرده و معیاری برای ارزیابی و بهبود کیفیت فضای معماری میباشند که بحران آن در ابعاد جسمی و روحنی و اقتصادی، سلامت افراد و به تبع آن سلامت خانواده را تهدید می نماید.مقاله حاضر به تبیین وجوه مختلف امنیت در معماری توسط مصالح مدرن پرداخته است .روش اصلی مقاله تحلیل کتابخانه ای می باشد که با مراجعه به اسناد و مدارک مورد تحلیل قرار گرفته اند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مصالح مدرن به نسبت مصالح سنتی در ارتقای سطح امنیت زندگی در وجوه جسمی و روانی و اقتصادی بسیار موثر بوده و به تبع آن فرد سالم و خانواده سالم و اجتماع سالم خواهیم داشت