سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسن احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، گروه مدیریت محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ، بندرعباس ، ایران
ماریا محمدی زاده – دکتری مدیریت محیط زیست ، گروه مدیریت محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ، بندرعباس ،ایران.

چکیده:

آلودگی صدا یکی از مشکلات مهم صنایع است که بر روی سیستم شنوایی و سایر پارامترهای فیزیولوژیکی بدن و بر کارایی افرادمواجهه یافته تأثیر می گذارد . کاهش شنوایی ناشی از سروصدا در عین حال که به راحتی قابل پیشگیری است، پس از ایجاد وتثبیت غیر قابل برگشت می باشد.در این پژوهش صدای قسمت های مختلف کارخانه آرد لامرد توسط دستگاه صداسنج اندازهگیری شد،در ادامه نقشه صوتی سالن ها رسم و پس از آن میزان مواجهه کارگران با صدا نسبت به استاندارد کشوری بررسی شد.ازمجموع 234 نقطه اندازه گیری شده ، 97 ایستگاه در ناحیه خطر (بیش از 85 دسی بل) ، 80 ایستگاه در ناحیه احتیاط (65-85دسی بل) و 57 ایستگاه در ناحیه ایمن ( کمتر از 65 دسی بل) قرار دارد.کارکنان دو سالن تولید و بوجاری در معرض صدای بیش ازحد مجاز قرار دارند.بررسی میزان مواجهه کارکنان کارخانه آرد نشان می دهد که کارکنان سالن های پر سروصدا در معرض صدایبیش از حد استاندارد هستندو احتمال میرود این صدا اثرات سوئی بر سلامت آنان داشته باشد.