سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محسن رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
فاطمه سادات امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مذهب، تمایزات مذاهب، مطالبات متعارض گروه های مختلف مذهبی، شیوه برخورد حکومتها، تحریکات عناصربیگانه و برخی عوامل دیگر، نقش بارزی در چگونگی رفتار و تعاملات پیروان این مذاهب با یکدیگر داشته که تاثیر آن درسیمای شهرهای میزبان این گروهها نمایان است. یکی از بارزترین این تأثیرات، وضعیت امنیت در این شهرهاست. درشهرهایی که زیستگاه گروههای مختلف مذهبی است، بسته به نسبت جمعیتی گروهها به یکدیگر و نیز میزان تجانس یاعدم تجانس آنها با حکومت مرکزی، مقوله امنیت از جایگاه متفاوتی برخودار است. در شهرستان زاهدان بعنوان مرکزاستان سیستان و بلوچستان، گروههای شیعی در کنار سنیمذهبان زندگی میکنند؛ که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وانتخاب مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور، شاهد اعتراضات گروههای سنی مذهب در اشکال مختلفی بوده است؛این اعتراضات در سالهای اخیر بنا به دلایلی تشدید یافته است.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، با بررسی آثار مکتوب و منقول، تهیه شده و پس از بررسی نقش ایدئولوژیدینی حکومت مرکزی، و اقدامات مذهب پایه ای این حکومت در شهر زاهدان و نیز واکنش مردم این شهر، به این نتیجهرسیده که اقداماتی که بتوسط دولت و بر برپایه ایدئولوژی مذهبی، در مناطقی که دارای گسست و تقابل مذهبی هستند،انجام گرفته، منجر به تشدید ناامنی شده است.