سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رویا سیفی پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

بخش حمل ونقل از اهرم های اصلی رشد و توسعه اقتصادیکشور محسوب می شود زیرا تمامی فعالیت های اقتصادی بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از فعالیت های بخش حمل و نقل متاثر می شوند به گونه ای که حتی یک فعالیت اقتصادی راهم نمی توان یافت که درچرخه خود از خدمات عرضه شده بخش حمل و نقل بهره مند نشده باشد از بین روشهای مختلف حمل و نقل صنعت حمل و نقل ریلی با توجه به نقشی که درحمل و نقل انبوه کالا و مسافر همخوانی با محیط زیست صرفه جویی در مصرف سوخت و ایمنی دارد مورد توجه سیاستگزاران و دولتمردان است لذا برای افزایش کارایی این بخش راه آهن ج.ا.ا ایران از اولین شرکتهای دولتی بود که سیاست خصوصی سازی درآن اعمال شد هدف ازاین مقاله نیز ارزیابی سیاست خصوصی سازی درصنعت حمل و نقل ریلی در قالب برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است براساس این ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود و درانتها راه کارهایی جهت رسیدن به اهداف برنامه ارایه می شود.