سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین حاجی حسینی – کارشناس ارشد منابع آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شرقی
جمشید یاراحمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شرقی
احد حبیب زاده – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

حوضه ابریز اجی چای به عنوان بزرگترین حوضه ابریزاستان اذربایجان شرقی و بزرگترین حوضه ابریز شرق دریاچه ارومیه دارای اهمیت فراوانی از نظر مطالعات زیست محیطی می باشد در همین راستا طرحی با هدف تعیین بار الودگی حوضه و تاثیر ساختار فیزیوگرافی حوضه در روند الودگی اجرا گردید. نتایج حاصل از اجرای طرح نشان داد که برخی از فاکتورهای الودگی شامل سختی کل، سولفات، نیتریت، امونیم، کادمیم، نیکل، مس و سرب مقادیری بیش از حد مجاز استاندارد را دارامی باشد حوضه از نظر ساختار فیزیوگرافی نیز به ۴ ناحیه تقسیم می گردد نواحی یک و دو هرچند از نظر تراکم هیدرولوژیکی توان خودپالایی و سایرمشخصه های کالبدی شرایط مساعدی دارند اما بدلیل کوهستانی بودن منطقه و صعب العبور بودن این مناطق امکان هر نوع توسعه ایی در ان بسیار محدود می بادش ناحیه سوم منطقه وسیعی از حوضه را شامل می گردد که دارای شرایط کالبدی مناسب می باشد و خودپالایی دراین منطقه در حد لازم صورت می گیرد.