سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود حاجی رحیمی – عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت طرحهای ناتمام در صنعت و معدن و کشاورزی استان کردستان و تعیین علل وعوامل ناتمام ماندن این پروژ هها است. آمار و اطلاعات لازم از طریق سامانه های آماری سازمان صنایع و معادن و سازمان جهادکشاورزی استان و همچنین مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد.نتایج مطالعه نشان که مهمترین علل ناتمام ماندن طرحهای سرمایه گذاری در استان کردستان به ترتیب اهمیت، موارد زیرهستند: ۱ – ناکارآمدی سیستم بانکی در اعطای کافی وبه موقع تسهیلات ۲ – کم توجهی به ارزیابی مناسب اقتصادی طرحها قبل از شروع کار ۳ – دیوان سالاری (بروکراسی) ناکارآمد و طولانی سازمانهای دولتی مرتبط با طرحهای تولیدی ۴ – کم توجهی به ارزیابی مناسب فنی و قابلیت اجرای طرحها قبل از شروع کار و ۵ – تورم بالای موجود در سیتم اقتصادی که موجب عدم سود آوری طرحهای تولید می شود