سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه حسن پورکاشانی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
جواد ترکمانی – استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز.

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی وضعیت محدودیت های مالی و سرمایه گذاری در تعاونی های تولید کشاورزی می باشد. برای این منظور، داده های مربوط به ۶۰ تعاونی تولید کشاورزی استان فارس از ترازنامه ها وصورت حساب های مالی شرکت ها در طی دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ استخراج گردید. دیگر آمار و اطلاعات موردنیاز ازجمله میزان سرمایه اولیه شرکت ها، تعداد کل اعضاء، ارزش سهام اعضاء و فعالیت های انجام شده در این شرکت ها از طریق مصاحبه با اعضا ء و مدیران آنها و همچنین متخص صین تعاونی ها جمع آوری گردید