سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا سلیمانی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام

چکیده:

مسئله زباله و دفع آن بصورت یک امر اساسی در سراسر جهان مطرح است که متاسفانه به دلیل عدم رشد فرهنگ عمومی وحتی سیر قهقرایی آن در کشورهای در حال توسعه این معضل چشمگیرتر است و حتی به نوبه خود مسائل و موضوعات متعددی را متوجه محیط زیست انسانها به ویژه بهداشت و سلامتی شهروندان نموده است در بین روشهای متعدد دفع زباله بهترین و اقتصادی ترین روش بازیافت است که سبب کاهش استفاده هدر دهی منابع طبیعی شده است و نیز قسمتی از هزینه های مربوط به دفع زباله را برمیگرداند. با توجه به تجربیات بدست امده در سازمان بازیافت بهترین شیوه بازیافت که می تواند هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ زیست محیطی کمک بسیار زیادی به محیط شهری بنماید شیوه تفکیک پسماند در محل تولید است که می تواند از جنبه های مختلف مورد توجه قرار گیرد شهرستان بهبهان یکی از شهرستانهای استان خوزستان با جمعیتی بالغ بریکصدهزارنفر استکه با معضل دفع زباله روبروست دراین شهر زباله پس از جمع اوری درمحلی خارج از شهر به صورت سطحی دفع می شود نرخ تولید زباله روزانه بیش از یکصد تن استکه می توان گفت به ازای هر نفر روزانه یک کیلوگرم زباله تولید می شود زباله های خشک در شهر بهبهان قابل بازیافت ۲۰ تا ۳۰ درصد کل مقدار زباله را شامل می شود این نشان میدهد که میزان مواد قابلتفکیک در محل تولید قابل توجه بوده و اهمیت تفکیک از مبدا را نمایان تر می سازد.