سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی موسویان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رحیمی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
باقر عمادی – استاد یار گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مکانیزاسیون و استفاده از ماشین و ابزار مکانیکی در کشاورزی امروزه امری اجتناب ناپذیر است . سیاستگذاری، برنامه ریزی واستفاده صح یح و بهینه از ماشین در کشاورزی، اصولاً در کشورهای جهان سوم با چالش های متفاوتی روبروست و نیاز به جامع نگری در این جوامع بسیار محسوس بوده به نحوی که عمدتاً تکیه برروی انتخاب تکنولوژی مناسب است .ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مهندسی و زیست محیطی در ا ین زم ینه موثر م ی باشد.مهمترین دلیل وجود بحران مکانیزاسیون، عدم تامین نیروی محرکه و ماشین آلات مورد نیاز و همچنین عدم تطابق ماشین آلات موجود با منطقه می باشد. همچنین این بحران دلایل دیگری نیز دارد که برخی از آنها عبارتند از :عدم استفاده از متخصصین کشاورزی در مزارع، عدم آموزش کشاورزان، وسعت کم اراضی و خرده مالکی شدید در منطقه، اتلاف آب آبیاری، نظام بهره برداری از زمین و …