سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا اخوان عطار – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،دانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی ،گروه آموزشی علوم وصنایع غذایی ،کارشناس ازمایشگاه

چکیده:

هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقه ای PAHs از دسته مواد شیمیایی آلی،اغلب درنتیجه فعالیت های بشر در طبیعت هستندومنابع غیرطبیعی ورود آنها شامل منشا پیرولیتیک وپتروژنیک است. خصوصیات این ترکیبات بستگی زیادی به تعداد حلقه های بنزنی آنها داردواز طریق تنفس هوای آلوده ،بلع غذاوآب آلوده وحتی تماسهای پوستی به بدن واردمی شوندواز جمله آلاینده های منابع آبی هستند که بر پایش آنها در محیطهای آبی تاکید می شود.این تحقیق به صورت مروری و با بررسی برخی منابع الکترونیکی وجستجوی اینترنتی انجام گرفته است.متاسفانه ،مقالات ومطالعات کافی ومناسب در زمینه اندازه گیری این هیدروکربنها در آب آشامیدنی،در سالهای اخیریافت نشددر مطالعات مورد بررسی،اغلب ازروشهای گازکروماتوگرافی وکروماتوگرافی با کارایی بالا استفاده شده بودونتایج بدست آمده حاکی از مقادیر پایین تر ویا بعضا بالا تر از استاندارد مورد بررسی بود.در گذشته ،معمولامنبع اصلی آلودگی در آب آشامیدنی ،پوشش قطران ذغال سنگ لوله های توزیع آب به منظور محافظت از خوردگی وزنگ زدگی بوده وبه نظر می رسدتخریب وتعمیراینگونه خطوط آبی ،ذرات ریز حاوی برخی از PAHs را در آب آزاد می کند،پایش سطوح ترکیبات شاخص شامل بنزو [a] پیرن وفلورانتن علاوه بر PAH تام با هدف تشخیص جاهایی از خط لوله که قطران در حال فرسودگی است باید انجام گیرد.،امروزه به خاطر وسعت ،تجدیدپذیری ونوسازی شبکه آبی ،یافتن این ترکیبات در آب آشامیدنی مناطقی که از این لوله ها استفاده نمی شود ،معمول به نظرنمی رسد.حفاظت کامل از منابع آب آشامیدنی شامل جلوگیری از فعالیتهای تجاری،مسکونی وتفریحی در محدوده منابع آبی،تدوین استانداردملی انحصاری برای سطوح قابل اغماض این ترکیبات ،جداسازی وحذف آنها از منابع آب وجلوگیری از کلرینه شدن آنها،پایش وانجام مطالعات ارزیابی در مناطق مختلف کشور وترویج اخلاق زیست محیطی پیشنهادات حاصله از این بررسی است