سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدابراهیم حسینی – سازمان اب و برق خوزستان
لیلا حسن ابادی – سازمان اب و برق خوزستان
مسعود غیاثی – سازمان اب و برق خوزستان
فتح اله دهکردی – سازمان اب و برق خوزستان

چکیده:

در گذشته انسان با تهیه ، تدوین و اجرای طرحهای بهره برداری و بهره برداری از زمین سعی در استفاده ازمنابع مختلف داشته است لذا با گسترش شهرها و افزایش جمعیت انسانی و صنایع، اراضی وسیعی بدون توجه به توان های اکولوژیکی انها به زیر کشت رفته و بدین ترتیب اختصاص کاربری هایی که در اکثر موارد با خصیصه هایی طبیعی آنها سازگار نبوده از یک طرف و رشد بی رویه جمعیت از طرف دیگر تعادل پایداری طبیعی آنها برهم زده است لذا با توجه به نوع استفاده و بهره برداری از زمین در مناطق ساحلی از قبیل: اراضی جنگلی، مرتعی، کشاوزی، معدنی، مانداب ها، باتلاق ها، شوره زارها و … اراضی نوار ساحلی خلیج فارس در محدوده استان خوزستان به منظور تبیین و ضعیت بهره برداری و کاربری اراضی با هدف حفظ رویکردهای حفاظتی از جمله تنوع زیستی، جلوگیری از الودگی استفاده ازمنابع ساحلی و رویکردهای توسعه ای از جمله توجه به رشد اقتصاد ی و اجتماعی و ضمن حفاظت از منابع زیست محیطی ایجاد دسترسی عمومی به ساحل و دریا و رویکردهای مدیریتی از جمله ایجاد و برقراری یک استراتژی یکپارچه و فرابخشی در مناطق ساحلی به منظور حصول حداکثر برداشت پایدار و ایجاد سازگاری و توازن در بهره برداری از منابع ساحلی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگرفتها ست.