سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم حق جو – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز و مدرس گروه اق
باب اله حیاتی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی_دانشگاه تبریز
اسماعیل پیش بهار – استادیار – گروه اقتصاد کشاورزی- دانشگاه تبریز

چکیده:

تاثیر نامطلوب و اثرات باقی مانده مصرف انواع کودهای شیمیایی، سموم و هورمون ها در تولیدات غذایی موجب شده است، کشاورزی در جهتی کاملا متضاد با روش مدرن، به سمت کشاورزی ارگانیک جهت گیری کند. هدف این سیستم جلوگیری از مصرف هر گونه مواد شیمیایی یا نهاده مصنوع انسان در تولیدات و پخش محصولات زراعی، باغی و دامی است. کشاورزی ارگانیک مدیریت تولید مناسب است که باعث تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم های زیستی، چرخه های زیستی و فعالیت بیولوژیکی خاک می شود. فوائد فزاینده کشاورزی ارگانیک و تولید محصولات سالم و تمرکز جوامع جهانی به این سو، توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور را به این سمت که الزامی جهت ورود به بازارهای جهانی و رهایی از نارسایی سیستم حاضر می باشد، معطوف کرده است. در این راستا، مطالعه حاضر سعی در بررسی فرآیند تغییر به سمت کشاورزی ارگانیک، معرفی مقررات و استانداردها، گواهی ها و نیز وضعیت بازارهای جهانی برای محصولات ارگانیک برطبق آخرین آمار و اطلاعات موجود دارد. نتایج بررسی حاکی است، ارزش معاملاتی محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی از ۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ ، به ۳۸/۶ میلیارددلار در سال ۲۰۰۶ رسیده است که ۹۷ درصد این حجم معاملات در اروپا و امریکای شمالی متمرکز است. در حال حاضر، ۴۶۸ موسسه معتبر ارائه کننده استانداردهای محصولات ارگانیک در جهان فعالیت می کنند و کشورهای آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، چین و آلمان دارای قوی ترین مقررات و گواهی ها در جهت عرضه محصولات ارگانیک میباشند