سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم افضلی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی کشاورزی دانشگاه اصفهان

چکیده:

از آن جایی که دید افقی ، گرد و خاک و تغییرات آن یک نشانگر مشاهداتی ساده و خوب برای کیفیت هوا به شمار می رود،در مقاله حاضر به بررسی این پارامترها ،شناخت و پهنه بندی آن در استان خوزستان پرداخته ایم.داده های استفاده شده دراین مقاله شامل تعداد روزهای با دید افقی کمتر از 2 کیلومتر و تعداد روزهای همراه با گرد وخاک ، در دوره آماری 6991 تا 2262 می باشد.به منظور کسب داده های پهنه ای از روش پهنه بندی IDW استفاده شده است.نتایج بررسی های ماهانه حاکی از آن است که بشترین روزها با دید افقی کمتر از 2 کیلومتر در ماه های ژانویه و دسامبر و بشترین تعداد روزهای گردوغباری به ترتیب در ماه های ژو لای ،ژوئن و می ملاحظه شده است.بحرانی ترین وضعیت از نظر دید افقی در شهرستان امیدیه و از نظر آلودگی در شهرستان های به ترتیب آبادان ، اهواز و امیدیه می باشد