سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
سعید لحمی – دانشجوی کارشناسی ارشدمکانیک طراحی کاربردی

چکیده:

یکی از انواع ضربه گیرهای مکانیکی لوله های جدارنازک می باشند که درسیستمهای ایمنی امروزه استفاده زیادی پیدا کرده اند دراین مقاله لوله هایی با سطح مقطع متفاوت درنحوه اتصال لوله داخلی و خارجی مورد بررسی قرارگرفته است دراین مدل مواد ایزوتروپیک مورد استفاده صلب – پلاستیک کامل و مجموع انرژی با ملاحظهخمیدگی و تغییر شکل پوسته درطول فرایند چین خوردگی محاسبه می شود نحوه اتصال لوله ها بهصورت گوشه به گوشه لوله c2c گوشه به جان لوله c2w جان به گوشه لبه w2c و جان به جان لوله w2w می باشد مهمترین کمیت های محاسبه شدهدراین پژوهش نیروی کمانش اولیه نیروی متوسط لهیدگی و انرژی جذب شده می باشد دراین مقاله تغییرات ضخامت وطول لوله برکمیت های ذکر شده مورد بررسی قرارگرفته است.