سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم سرمدی دوست – دانشجویی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
فاطمه عرفانی – دانشجوی موسسه ژئوفیریک دانشگاه تهران
حسین هاشمی شاهدانی – استادیار موسسه ژئوفیریک دانشگاه تهران

چکیده:

در سال های اخیر مسئله یافتن جایگزینی برای سوخت های رو به اتمام فسیلی به مسئله ای مهم و نگران کننده در تامین انرژی تبدیل شده است. هیدرات های گازی به واسطه ذخایرعظیم متان نهفته درونشان و همچنین گستردگی در مناطق وسیعی از جهان، توجهات بسیاری را یه خود جلب کرده اند. هیدرات های گازی موادی کریستالی متشکل از آب و گاز طبیعی – عمدتا متان- هستند که در شرایط خاص جغرافیایی تشکیل می شوند. حضور هیدرات های گازی در رسوبات، خصوصیات زمین شناسی و ژئوفیزیکی رسوبات را تغییر می دهد و باعث ایجاد رد و نشانه هایی در مقاطع لرزهای می شود و به این طریق شناسایی آنها با روش های ژئوفیزیکی، به ویژه روش های لرزهای، ممکن می شود. در این پژوهش، با استفاده از نشانگرهای لرزه ای پس از برانبارش، به بررسی ویژگی های رسوبات حاوی هیدرات گازی دریای عمان می پردازیم و همچنین با استفاده از تحلیل دامنه در مقابل دورافت (AVO) چگونگی توزیع هیدرات و گاز آزاد موجود در زیر رسوبات حاوی هیدرات را تحلیل می کنیم.