سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمد خادم الحسینی – عضو هیئت علمی و مدیرگروه جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اس
مهتاب صفی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

پدیده ی گردشگری عامل تغییر دهنده ی فضا در مکان ها و زمانهای شناخته شده است گردشگران شهری به عنوان استفاده کننده از فضای شهری یا وزن دهی و تمرکز بر بخشی از فضای شهری می توانند به عنوان عاملی مهم قابل توجه و بررسی باشد هر میزان که امکانات خدمات تسهیلات و جاذبه های شهری بیشتر باشد فضا و ساختار فضای شهری به سمت گردشگری بیشتر تمایل دارد. شهر اصفهان با اتکا به اصول شهرسازی و نظام برنامه ریزی شهری اصیل و بومی معاصر سازی شده و استفاده ی منطقی از ویژگیها و خصوصیات شهرسازی را دارا می باشد در فرایندتوسعه شهری و تهیه ی طرح های شهرسازی به عنوان یک الگو سازگار و کاربردی و نمونه ای اصیل از شهرسازی ایرانی و متقابلا افزایش و توسعه گردشگری شهری و به دست اوردن شهر پایدار به وسیله دوچرخه سواری حائز اهمیت می باشد.