سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدسجاد اسمعیلی دهکلانی – فارغ التحصیل بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
سهیل رشیدی – فارغ التحصیل بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
پونه ابراهیمی – استادیار، دانشکده شیمی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

نانولوله هایZnO از طریق روش هیدروترمال در محلول آبکی فوق اشباع از نیترات روی به همراه ناخالصی نیترات کرم با نسبت های 0 و0/125و0/25و0/5و3 درصد وزنی بر روی جوانه های اکسید روی، رشد یافتند. ساختار نانولوله هایZnO بوسیله عکس های میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز پراش اشعهX مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بر اساس این،وجود ناخالصی کرم سبب رشد بیشتر لوله های در جهت ترجیحی می گردد. همچنین بوسیله بررسی طیف جذبی و رابطه توک مقدار گاف انرژی لایه ها بدست آمد. نتایج حاکی از این است کهCrسبب کاهش گاف انرژی اکسید روی تا2/28eV میشود.