سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس ایروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمدمهدی گودرزی سروش – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

امروزه بحث توسعه پایدار ، یکی از بحث های رایج و مهم در سطح بین المللی است . در قرن 19 ورود اصول توسعه پایدار به معماری باعث شکل گیری معماری ای با عنوان معماری پایدار گردید که هدف اصلی آن حفظ محیط زیست و انرژی های تجدید ناپذیر است . معماری اسلامی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که ضمن توجه به مسائل زیباشناختی و حفظ محیط زیست پاسخگوی نیازهای اقلیمی هر منطقه نیز بوده است فنون و قواعد به کار رفته در این معماری بسیاری از مفاهیم نوین در عرصه معماری پایدار را به وضوح دارد. در مقالهحاضر سعی به بررسی اشتراکات معماری اسلامی و پایدار شده است که می تواند راه را برای تحقیقات بعدی درزمینه همگام سازی این اصول با تکنولوژی و نیاز های بشر و ترکیب آنها با شرایط زمانی حال باز کند و گامهای مثبتی در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار بردارد