سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پرستو صاحب الزمانی – کارشناسان ارشد عمران-GIS
نسیم صاحب الزمانی –

چکیده:

دوره های بازرسی خط تابع عوامل مختلفی است و حتی بطور تجربی هم می توان به تعیین این دوره ها پرداخت و لیکن بطورکلی دوره های بازرسی را باید بگونه ای ترتیب داد که کیفیت هندسی خط تا قبل از انجام دوره بعدی بازرسی از حد IL به حد IAL نرسد حد اقدام اضطراری IAL حد اقدام IL حد هشدارAL فاصله زمانی کمتربین بازرسیها می تواند منجر به دستیابی به حدود هشدار شود که خود می تواند بگونه ای موثر برنامه ریزی های بعدی را هدایت نماید ولیکن فواصل زمانی بیشتر ممکن است خط را از نظر ایمنی با شرایط کیفی با مشکلات جدی مواجه نماید بنابراین همواره دستیابی به دوره های کوتاه تر مدنظر است ولیکن عوامل اقتصادی و محدودیت تجهیز ات منجر میشود به دنبال نقطه بهینه ای برای انجام فعالیت های بازرسی و نگهداری باشیم از نگاه فنی بازه های بازرسی که تا قبل از رسیدن به IAL بتواندمقدار IL را پیش بینی نماید بازه های بهینه ای هستند از نگاه اقتصادی بادید آینده نگری و کاهش هزینه های ناشی از افزایش عمر خط و کاهش دفعات زیرکوبی باز هم مقادیر فوق بنظر منطقی می رسد.