سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فائزه موذن نماز – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجر
مهرداد فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجر

چکیده:

با گسترش فعالیتهای اقتصادی و گستردگی علوم مختلف در دنیای امروز، تشکیل شرکتهای تخصصی با هدف برآوردن این نیازهای اقتصادی و فنی در جوامع مختلف افزایش یافته است. شرکتهای ایرانی نیز از این امر مستثنی نبوده و متاثر از این قاعده تعداد شرکتهای ثبت شده دردهه اخیر با سرعت نسبتاً زیادی افزایش پیدا کرده است. هر شرکت برای شروع به فعالیت نیازمند تدوین اساسنامهای است که بر مبنای آن اهداف، راهبردها، سیاستها و فعالیتهای حوزه تخصصیخود را تعیین نماید. در این توسعه روز افزون اقتصادی متاسفانه توجه به ابعاد اجتماعی-فرهنگی تشکیل شرکتها و تاثیراتی که در این حوزه در جامعه دارند، مغفول مانده است. از اینرو در این مقاله سعی شده است با توجه به مواد متداول موجود در اساسنامه شرکتها و مطالعه تاثیرات اجتماعی و اقتصادی این موارد در ساختارهای فرهنگی جامعه لزوم تدوین عوامل فرهنگی در اساسنامه شرکت ها را به منظور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد بازبینی قرار داده و راهبردهای اصلی در تدوین این عوامل را تبیین نماید