سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلیل سحابی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه دانشگاه تهران
هاشم اقابیگ پوری – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی و ارزیابی پایداری محیطی کارخانه قند پیرانشهر است دراین مطالعه از روشهای مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است جامعه اماری کلیه کارکنان و پرسنل کارخانه قند پیرانشهر می باشد و حجم نمونه آن با استفادها ز روش نمونه گیری نظری ۶۰ نفر می باشد نتایج به دست امده از تحقیق بیانگر آن است که از لحاظ فنی تکنولوژی کارخانه قندپیرانشهر تا حدود زیادی پایداری دارد و تعمیرات اساسی توسط مهندسین کارخانه انجام می گیرد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قطعات از خارج وارد می شود از لحاظ اقتصادی این تکنولوژی دارای سازگاری و پایداری خوبی بوده است کارخانه قند پیرانشهر در زمینه مواد خام و مصرفی چغندر سنگ اهک، نفت کوره، اب و برق با مسئله ای روبرو نیست اما یکی از مشهود ترین پیامدهای فاضلاب صنعتی کارخانه قند پیرانشهر خشک شدن درختان میوه مسیر رودخانه از بین رفتن ماهی ها و جانداران دیگر رودخانه و اسیب جدی به حیوانات و ماکیان اهلی از قبیل گاو، غاز، مرغ و اردک می باشد.