سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صمد ارژنگ – تهران پل گیشا دانشگاه تربیت مدرس تهران دانشکده فنی مهندسی گروه نانو
مهرداد منطقیان – تهران دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

واحد سنتز فیشر – تروپش به دلیل اهمیت فراوانش در سنتز انواع هیدروکربنها از طریق هیدروژن اسیون کاتالیستی مونوکسید کربن بسیار مورد توجه قرارگرفته است دغدغه ی اساسی دراین واحد جداسازی کاتالیست از فراورده های حاصله و استفاده ی مجدد از کاتالیستها می باشددر این مقاله ابتدا به طور مختصر فرایندگاز به مایع و واحد سنتز فیشر ت تروپش معرفی شده است سپس روشهای متداول برای جداسازی کاتالیست از واکس دراین واحد شرح داده شده و معایب و مزایای هریک به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرارگرفته است در قسمت بعدی مقاله بریک روش نوین ومناسب ارائه شده برمبنای سیالات فوق بحرانی تمرکز شده و امکان استفاده از غشاها و فیلترهای مختلف نانولوله های کربنی برای مرحله ی دوم جداسازی این روش ارزیابی و بهترین نوع این فیلترها برمبنای اطلاعات موجود برگزیده و پیشنهاد شده است.