سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا پورخباز – استادیار گروه محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
قاسم رجایی سیدمیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
محمد ابراهیم پور کاسمانی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده:

الودگیهای فلزات سنگین برسلامت انسان یکیاز نگرانیهای مهم بشری است این پژوهش با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین در منابع آب اشامیدنی انجام شده است دراین بررسی در پاییز ۱۳۸۸ تعداد ۱۸ نمونه از ۶ حلقه چاه عمیق آب شرب متعلق به آب و فاضلاب روستایی انتخاب و فلزات سنگین ارسنیک، سرب، روی ، کروم و کادمیم به روش جذب اتمی مورد ازمایش قرارگرفتند. میانگین پارامترهای اندازه گیری شده برحسب ppb بدین شرح می باشد ۲/۲۸۳- ارسنیک، ۴/۱۱۱-سرب، ۱۴/۴۳-روی، ۲/۴۱۱-کروم، ۰- کادمیم. داده های تحقیق با معیارهای ملی و بین المللی مقایسه گردید و نشان میدهد که غلظت هیچ یک از فلزات سنگین از استاندارد ملی و جهانی بالاتر نبوده و از این نظر خطری متوجه ابهای زیرزمینی نمی باشد.