سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامک زندی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا (س)
فریبرز موسوی مدنی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا (س)
معصومه نوروزی – دانشجوی کراشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهند

چکیده:

در این مقاله، کاربردهای فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی – یادگیری، در اموزش و پرورش برای مقاطع تحیصلی عمومی، متوسطه نظری و هنرستان مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا کاربردهای فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی – یادگیری، این کاربردها در قالب ۲۳ الگوی مختلف استخراج شده اند که تحت ۵ رویکرد کلی دسته بندیگردیده اند. سپس ، این الگوها توسط کسب نظر خبرگان فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش، بر اساس ۱۰ شاخص مختلف برای سه مقطع تحصیلی ذکر شده ، ارزیابی گردیده و سپس با استفاده از روش تصمیم گیری گروهی TOPSIS و Fuzzy LINMAP داده های بدست آمده جهت رتبه بندی الگوها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.