سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی موحدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
ولی اله رضایی نصرتی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
احمد معمایی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

شرایط خاص اقتصادی که امروزه شرکتهای فعال در آنها به رقابت مشغولند نیاز مبرمی را جهت استفاده از ابزارهایی برای بهبود کیفیت و تطبیق با شرایط اقتصادی ایجاب می کند دراین تحقیق با بهره گیری از مراحل نه گانه متدولوژی بهبود فرایندها FOCUS-PDCA با معرفی مدلی کیفی و با تلفیقی از ابزارهایی چون پارتو QFD,FMEA به بررسی فرایند تعمیرات و تعیین علل ریشه ای موثر در طولانی شدن زمانهای تعمیرات و فرایندهای نگهداری و تعمیرات در کارخانه های چوب و کاغذ مازندران پرداخته شد که در نهایت در راستای رسیدن به بهبود فرایند مورد نظر پیشنهاداتی جهت بهینه سازی و کاهش زمان فرایند ارائه گردید. بعد از پیشنهادات کارشناسان و اجرای اقدامات اصلاحی عدد اولویت ریسک RPN در برخی موارد کاهش یافته که این کاهش در نتیجه اجرای تکنیک FMEA بهبود وضعیت کیفیت فرایند و متناسب با آ ن بهبود بهره وری را نشان میدهد و نیز از طرفی بعد از انتخاب یک شاخص مناسب اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که شاخص مورد نظر کاهش داشته که این کاهش نیز بهبود بهره وری در این واحد راتایید می کند.