سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد میرگل – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور زابل، ایران
علی نوری – کارشناس ارشد فقه و اصول مدرس حوزه علمیه مشهد مقدس
فرشته عسگری – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی،مدرس مراکز آموزش عالی، زابل، ایران

چکیده:

مساله و مفهوم حجاب ، در همه ادیان الهی مورد توجه بوده است . و حجاب و پوشش زن را واجب و لازم شمرده اند و جامعه بشری را به سوی آن دعوت نموده اند ، چرا که لزوم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان به ودعیت نهاده شده است و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تسریع شده است . پس در همه ادیان الهی پوشش و حجاب زن واجب گشته است و دین مبین اسلام که منطبق بر فطرت بشر می باشد، اهمیت خاصی برای آن قائل شده است . که یکی از دلایل آن فطرت بودن آن است .