سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا وکیلی فرد – عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
سیدصمد هاشمی – عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
رحمت اله محمدی پور – عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

ارزش افزوده اقتصادی EVA یکی از معیارهای نوین مباحث حسابداری مدیریت، مدیریت مالی وسرمایه گذاری است که علاوه بر ارزیابی عملکرد مدیران با رویکرد ارزش آفرینی و اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران، دارای کارکردهای دیگری نیز می باشد. این مقاله علاوه بر مرور شیوه ها وچالش های محاسبه EVA بهبررسی کاربرد ان در تعیین مالیات برارزش افزوده VAT پرداخته و بیان می کند اگر چه در نظام کنونی مالیات بر ارزش افزوده ایران از ارزش افزوده ناخالص استفاده گردیده ولی این روش از محاسبه EVA خصوصا در بازارهای ناکارا نمی تواند موجب بروز تمامی مزایا ی VAT را فراهم نماید. ازجمله نمی تواند باعث شفاف سازی مبادلات اقتصادی و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول (یا خدمت) نهایی گردد