سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی عاقلی حاجی ابادی – پیشگامان امن افزار
مجید تقی لو – پیشگامان امن افزار

چکیده:

با همه گیر شدن ماشینهایمجازی ، ایجاد ، تغییر و یا توزیع ماشین جدید برای کاربران بسیار راحت خواهد بود بهره مندی از چنین انعطاف بالایی مزایایی فراوانی را برای کاربران فراهم خواهد کرد. تاکنون در بسیاری از روشهای ارائه شده به منظور بالا بردن امنیت سیستم موجود سعی می شد در معماری سرویسها و سیستم عاملها تغییر و دستکاری صورت گیرد اعمال چنین تغییراتی علاوه بر پیچیدگی فراوان گاها بوجود اورنده چالشهای امنیتی جدیدی نیز خواهد بود حال آنکه با بهره گیری از ساختار ماشین مجازی می توان بسیاری از سرویسهای امنیتی را بدون دستکاری و حتی با اعتماد به سیستم عامل و برنامه های موجود در لایه ناظر ماشین مجازی اضافه کرد. دراین مقاله یک معماری امنیتی مبتنی بر ماشینهایمجازی ارائه شده است که بموجب آن بدون اعمال تغییر در سیستمهای موجود قابلیت اضافه کردن سرویسهای امنیتی فراهم شده است برای نمایش بهتر مزایای این ساخترا مفید بودن آن را برای سرویس ثبت امن شرح می دهیم همچننی در ادامه مشکلات امنیتی ناشی از استفاده از ماشینهای مجازی نیز بررسی و تحلیل شده است.