سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد علیزاده افشار – دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته عمران- عمران
یونس چوداری خسروشاهی – دانش آموخته کارشناسی عمران – عمران و عضو انجمن علمی عمران دانشگاه آ

چکیده:

در این مقاله به عوامل عریان شدن در روسازی معابر شهری ،علت ها ،انواع عریانی ،روش های کاهش عریان شدن روسازی راه ، شکل ذرات ،تفکیک ،جابجایی ،گسیختگی ها ،فشار آب حفره ای ،جریان آب هیدرولیکی و… پرداخته شده است . در ادامه به انواع ترک های موجود و شناخته شده از قبیل ترک های برشی ،انقباضی وهلالی-لغزشی و در نهایت جدول خرابی های روسازی و عوامل موثر در ایجاد آن بر اساس استانداردASTMD 6633 آورده شده است