سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین زارع – محقق سازمان صنایع دریایی
محمد جعفر جمالی – محقق سازمان صنایع دریایی
ایرج رجبی – محقق سازمان صنایع دریایی

چکیده:

در مقاله حاضر، ابتدا یک توضیح اجمالی راجع به پدیده انفجار زیر آب ارائه م یگردد و سپس به مدل سازی فرآیند تشکیل حباب ناشی از آن در هیدروکد دایترن پرداخته می شود. در نتیجه، این توانایی حاصل می شود که اثرات حباب ناشی از انفجار زیر آب، به طور دقی قتری نسبت به بعضی نرم افزارهای مدل ساز دیگر، دیده شود. در این شبیه سازی، مسائل مهمی در رابطه با حباب ناشی از انفجار زیر آب مانند تغییر فرم حباب، چنبر های شدن و صعود آن و همچنین سرعت ماکسیمم و چگالی آن در هر دوره انبساط -انقباض- تراکم -بازگشت محاسبه و مشاهده خواهد گردید.