سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحسین محمدرحیمی – هیئت علمی گروه مهندسی کشتی سازی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چاب
سام براتی نردین – دانشجوی کارشناسی مهندسی کشتی سازی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چ

چکیده:

توجه به داده های آمار ی که از شناور های کشورما ن موجود بود ، فضای لازم در یک سینکرولیفت بر ای تعمیرات شناورها را مقداری معادل 80 ×20مترمربع با قابلیت بالابری 5000 تن یافتی م.[ 1] و با انتخاب این مقادیر یعنی وزن و ابعاد شناورها اقدام به طراحی یک سینکرولیفت با سرعت منتخب 20 سانتیمتر بر دقیقه، کردیم.[ 2] و [ 3] محاسبات موجود براساس تحلیل استاتیکی تحت شرایط بارگذاری بر دو اصل طراحی پایدار(سالم) 1 و شرایط وخ یم انجام شده اس ت . لازم به توضیح است که منظور از شرایط وخیم، حالاتی است که در عملیات واقعی امکان بروز برخی مشکلات می رفت . طراحی با نرم افزار کتی ا 2 مدل 5 انجام شد و با اتمام مراحل طراحی، طراح عملکرد خود ر ا با استفاده از همین نرم افزار در قالب استاتیکی کنترل می نمود . به دلیل سرعت پایین حرکت سینکرولیفت، تحلیل را از مباحث دینامیکی خارج کردیم و در محدوده استاتیکی به بررسی آنها پرداختیم.