سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر ریوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی
مجید میررکنی – استادیار گروه فیزیک دانشگاه یزد
محمدرضا محمدپورپنچاه – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی
محمدحسین معماریان – استادیار گروه فیزیک

چکیده:

امروزه معضل افزایش فرسایش بادی و طوفانهای گردوخاک بعلت تغییرات اقلیمی و خشکسالی های متوالی به بحرانهای منطقه ای و جهانی تبدیل شده است برای منشا یابی پیش یبنی شدت و گستردگی و سرعت انتقال این طوفانها از روشهای مختلفی همچو ن مدلهای عددی، تصاویر ماهواره ای و غیره استفاده می شود دراین مطالعه با بررسی و تحلیل نقشهای سینوپتیکی به اثر پارامترهای هواشناسی در سطوح مختلف جو موثر بر انتشار طوفانهای گردوخاک پرداخته شده است مشاهده گردید الگوی انتشار این طوفانها از الگوی جوی سطوح بالا تبعیت می نماید و با تضعیف پرفشار جنب حاره و تقویت کم فشار سطحی برروی مناطق منشا و افزایش شار بالا سو احتمال رخداد طوفان افزایش می یابد که با اطلاعات و تصاویر ماهواره METEOSAT8 موجود در مرکز باروری ابرهای یزد همخوانی دارد و در پایان به مطالعه موردی طوفان گردوخاک در 11 تیر 1388 پرداخته شد که مشاهده گردید از الگوهای پیش بینی شده تبعیت می نماید.