سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین عاقبت بخیر – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
الهه سعیدیان – دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
حسین جامی –

چکیده:

باتوجه به افزایش روزافزون نیاز به آب و سدهای جدید شکست و یا وارد آمدن آسیبهای شدید به سدها درصورت رویداد یک زمین لرزه بزرگ درنزدیکی آنها ازنظر پی آمدهای اجتماعی ـ اقتصادی دارای نقش بحرانی می باشد لذا براورد دقیق پارامترهای جنبش نیرومند زمین برای طراحی ایمن لرزه ای و ارزیابی خطر پذیری RISK سدها و سازه های وابسته دارای نقش اساسی است مطالعات لرزه خیزی لرزه زمین ساختی و تحلیل خطرزمین لرزه ساختگاه سدمخزنی ماشکید علیا به منظور نیل به اهداف زیر انجام شده است تعیین و ارزیابی گسلهای بالقوه فعال درگستره طرح و تعیین پارامترها برای زمین لرزه هیا مختلف طراحی برای سد و سازه های جانبی و بدینسان آماده کردن ورودی پایه برای طراحی لرزه خیزی این سازه ها درتعیین این پارامترها که نقش بسیارمهمی درمقاوم سازی و پایداری سازه سد و تجهیزات وابسته به آن درمقابل تاثیرات ناشی ازوقوع زمین لرزه و جنبش زمین دارا می باشند.