سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه السادات موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
معصومه زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سنندج
نسرین جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سنندج

چکیده:

برای حل بسیاری از مسائل پیچیده نظیر شناسایی چهره و صورت، در دنیای امروز به سیستم های هوشمندی نیاز است که بتواند ترکیبی از دانش، تکنیک ها و روشها را، از منابع مختلف بکار گیرند تا تعامل مستقیم بین انسان و ماشین را در نقطه عطف پیشرفت علوم و فنون کامپیوتر به ظهور برساند. تشخیص چهره و اجزای تشکیل دهنده آن یکی از مهمترین رویکردهای تسهیل دهنده ارتباط میان انسان و ماشین و حیطه های فعال در حوزه علم بینایی ماشین است. روش مؤثر برای تصمیم گیری وضعیت و حالت چهره و صورت، مقایسه دریافتها و سنجش شباهت میان آنها است. در این مقاله ضمن بیان خاصیت روش هایی که تاکنون برای تشخیص چهره و لبخند مطالعه، ارائه و استفاده شده اند، نگاهی تازه برای تشخیص چهره و تبسم در مدلهای متنوع ممکن، به صورت جامع بیان می کند