سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شبنم زارعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
اباذر اسمعلی – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بهمن ها جزء مخاطرات طبیعی مهمی هستند که اگر به صورت علمی و منطقی با آن برخورد نشود ممکن است خطرات فراوان و مشکلات جبران ناپذیر به وجود آورد. تهیه ی نقشه ی خطر بهمن، ابزار مهمی برای حفاظت زمین، در برابر بهمن هاست. از عوامل مکانی موجود که مرتبط با بهمن است می توان در یافتن مناطقی که پتانسیل بهمن دارند استفاده کرد و با شناسایی این مناطق آمادگی مواجهه با خطرات آن را داشت و به اهالی آن مناطق هشدارهای لازم در فصل های بهمن خیز را داد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر 9 عامل مؤثر در وقوع بهمن یعنی شیب، ارتفاع، جهت شیب، دما، بارش، نوع کاربری اراضی، گسل، جاده و سازند زمین شناسی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ILWIS و تهیه ی نقشه ی پهنه بندی خطر بهمن در قالب مدل AHP در حوزه ی آبخیز مشرف به شهرستان سرعین می باشد. با این روش به طور بهینه عوامل مکانی در وقوع بهمن بررسی و نقشه ی پهنه بندی خطر بهمن به دست آمد که هکتار از مناطق این حوزه ی آبخیز در محدوده ی با خطر زیاد بهمن قرار گرفت. این روش به طور سریع و با دخالت دادن لایه های متعدد موجود حتی برای حوزه های آبخیز بدون آمار و فقط با داشتن نقشه ها و تصاویر ماهواره ای، شدت نسبی خطر بهمن را می تواند استخراج کند.