سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم محمدی – مدیرکل راه آهن تهران
جمال فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی

چکیده:

با توجه به پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات دنیا به دهکده جهانی تبدیل شده و خرید و فروش کالاهابشرطی براحتی امکان پذیر است که یک حمل و نقل سریع و ارزان از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی کشور عزیزمان ایران باعث شده تا همواره کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار شود براساس اصل 44 یعنی واگذاری امور به بخث خصوصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخش حمل و نقل بار را به شرکتهای خصوصی واگذار کردهاست و با توجه به اینکه راه آهن بعنوان یکی از مدلهای حمل و نقل بلحاظ بالا بودن قدرت حمل و سرعت جابجایی ایمنی حمل هموارهدر اولویت حمل ونقلی قرار داشته است لذا تحقیق درزمینه بررسی و رتبه بندی میزان رضایت مدیران شرکت های خدمات ریلی حمل و نقلی بار از راه آهن جمهوری اسلامی ایران بسیار ضروری است و پس از بررسی مشخص گردید گستردگی خطوط ریلی خیلی کم و سرعت واگذاری واگن ها به شرکتها نیز خیلی پایین می باشد این تحقیق توصیفی و از روش پیمایشی زمینه یابی صورت پذیرفت و اطلاعات با ابزار پرسشنامه و مصاحبه با مدیران گردآوری شده است تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی توزیع فراوانی درصد جداول یک بعدی و میانگین و روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.