سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آیه عطاپور – تهران،شهرک غرب،فاز 6،گل افشان جنوبی،کوچه سپه،پلاک 4،طبقه اول غربی

چکیده:

ادیان و فرقهها به خصوص فرقههای نوظهور ( وهابیت ، فراماسونری ، شیطان پرستی ) تأثیر بسزایی را بر معماری حاکم بر جهان و معماری مدرن گذاشتهاند. معماری و هنر امروزی در حال تغییر و تحول است و با دین ، مذهب و فرقههای مختلف پیوندی ناگسستنی دارد و تاریخ خود را فراموش کرده و جای خود را به یک معماری جدید و بدون استحکام و ایستایی داده است.یکی از عوامل اصلی نگرانی ما برای معماری امروزی و در پی آن تحقیق و به قلم درآوردن یک چنین مقالهای ، پیدا کردن راهکاری برای از بین بردن این تأثیر است.به طور کلی ادیان به دو دسته تقسیم میشوند : 1. ادیان الهی ، 2. ادیان غیر الهی در این مقاله به بررسی و شناخت دو دین که بیشترین تأثیر را بر روی معماری و شهرسازی گذاشتهاند پرداختیم : 1. دین اسلام ، 2. دین مسیحیت ، در کنار این دو دین به بررسی و شناخت فرقهای پرداختیم که در عصر کنونی تأثیر چشمگیری بر معماری و شهرسازی گذاشته است : فرقه وهابیت زیر مجموعهای از مذهب اربعه یا همان سنی حنبلی است ادیان مورد تحقیق زیر مجموعهای از ادیان الهی محسوب میشوند.هر کدام از این ادیان ، معماری ، تزئینات ، المان و نماد مخصوص خود را دارند.معماری برگرفته از اسلام ( یا همان معماری اسلامی ) و معماری مسیحی ، معماریای است با تاریخ و گذشتهای بسیار کهن ولی معماری برگرفته از وهابیت ، معماریای جدید و نامأنوس با معماریهای اصیل است.البته قابل ذکر است که منظور از معماری اسلامی و معماری مسیحی ، تحقق آن معماری طبیعتاً بعد از ظهور اسلام و مسیحیت نیست بلکه معماریای است با مطلوبیت والا در نزد خدا و افراد آن ادیان.برای به قلم درآوردن این مقاله از تابستان سال 1390 تا تابستان سال 1392 تحقیقها ، مطالعهها و مصاحبههایی انجام شد که چکیدهای از منابع و اسامی مصاحبهشوندگان در آخر مقاله و در قسمت منابع قید شده است.مقالهای که پیشرو دارید نتیجه این تحقیقها ، مطالعهها و مصاحبههای است.در اینجا و برای این مقاله سؤالات متعددی مطرح میشود که به چند نمونه بسنده میکنیم 1. عوامل مؤثر در شناخت و بررسی تأثیر ادیان الهی در معماری کدام هستند ؟ 2. چرا معماری معاصر به گذشته خود پشت کرده و آن را تاریخ مصرف گذشته میداند ؟ 3. چرا تزئینات ، المانها و نمادهای فرقههای نوظهور ( وهابیت ، فراماسونری ، شیطانپرستی ) در جامعه جای خود را باز کرده و روزبهروز در حال گسترش است ؟ 4. آیا بینشهای دینی متفاوت باعث تفاوتهایی تاثیرگذار در معماری ادیان شده است؟ این مقاله سعی دارد تا با جواب به این سؤالات و سؤالات متعدد دیگر و با معرفی المانها ، نمادها ، تزئینات و معماری ادیان و فرقه مورد تحقیق ، این عناصر و معماری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.